Sovchi kutar (Qiz qo'qonlik) teksti (qoshiq matni)